Escola de Familias do Seminario Menor

Estades invitados á primeira sesión da Escola de Familias do Seminario Menor, na que contamos con Cristina Cons licenciada en Pedagoxía e experta en educación afectivo-sexual. Con ela...