O Ecumenismo, hoxe

O papa Francisco, con feitos e palabras está dando pulo ao ecumenismo. Ten formas inesperadas para buscar a unión dos cristiáns, sexan da Ortodoxia, sexan da Reforma. Velaquí uns feitos. Reúnese...