resized_MI02

É Cristo quen acolle, é Cristo quen escoita, é Cristo quen perdoa, é Cristo quen dá a paz…

Os días 9 e 10 de febreiro, comenzo do tempo de Coresma, foron escollidos polo Papa Francisco para enviar desde Roma aos Misioneiros da Misericordia. Chegados de todas as partes do mundo, comezou a primeira xorrnada con dúas horas de Adoración Eucarística e a posibilidade de achegarse ao Sacramento da Reconciliación en tres igrexas de Roma abertas e dispostas para este fin, con sacerdotes que confesaban nos distintos idiomas: San Salvador en Lauro, Santa María en Vallicella e San Xoán Bautista dos Florentinos. Esta foi a forma elixida que xunto ca imposición da cinza no día de hoxe marcarán a saída do itinerario marcado para os Misioneiros da Misericordia. (más…)

cuaresma_01

Tiempo litúrgico de Cuaresma

Origen y significado. Posiblemente, al oír la palabra “Cuaresma”, uno empieza a pensar en: ayuno, abstinencia, limosna, penitencia, austeridad, etc.; parece un tiempo triste, sin...

x_pumar

O futuro tamén pasa

Frase que pronunciou un ilustre político galego. Somos tan fugaces os humanos, que o tempo corre sen decatarnos. Pois pasou o mes de xaneiro, as eleccións, os Reis Magos, o S. Paio da...